Naar de Eleos website
ambulante zorg deeltijdbehandeling preventie & dienstverlening
 

Wat is trauma?

Trauma betekent dat je een ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt en hiervan last blijft houden. Tijdens de ingrijpende gebeurtenis heb je je machteloos gevoeld. Het kan zijn dat je één keer een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt, zoals een ongeluk. Het kan ook zijn dat je langere tijd schokkende gebeurtenissen hebt meegemaakt, zoals mishandeling of misbruik.

Eraan blijven denken
Het is normaal om een periode na een ingrijpende gebeurtenis last te hebben van heftige gevoelens. De gebeurtenis zet je leven als het ware op z’n kop. In veel gevallen verdwijnen de klachten binnen enige tijd, er heeft dan een normale verwerking plaats gevonden. Soms lukt het niet om de gebeurtenis(sen) te verwerken en houd je klachten zoals angst, alertheid, er niet aan terug willen denken, de gebeurtenis als het ware steeds opnieuw beleven, nachtmerries of op bepaalde plaatsen niet meer willen komen. Sommige jongeren worden somber en trekken zich terug. Het kan ook juist zijn dat je snel geïrriteerd en boos bent.

Zelfbeeld
Soms hebben jongeren klachten, zoals een negatief zelfbeeld, die te maken hebben met gebeurtenissen die al jaren geleden zijn gebeurd. Een ervaring met pesten op de kleuterschool kan ervoor zorgen dat iemand jarenlang erg onzeker is en geen positief beeld heeft van zichzelf.
Jongeren met een trauma hebben het vaak moeilijk. Ze hebben last van allerlei moeilijke gevoelens en voelen zich vaak nog steeds onmachtig.

Hoe kan Eleos mij helpen?

Veel jongeren vinden het lastig om de stap naar Eleos te maken. De meeste jongeren willen niet meer aan het trauma denken, omdat dit allerlei nare gevoelens met zich meebrengt. Het is alleen zo dat er dan niets opgelost wordt. Je kunt dan jarenlang last blijven hebben van nare herinneringen of andere klachten. Over het algemeen is het zo dat klachten na een trauma door therapie vaak vrij snel verdwijnen. Het is daarom jammer om niet met therapie te starten.

Door de zure appel heen
Jongeren die het aandurven om in therapie te gaan, zijn vaak opgelucht als ze horen dat er goede therapie voor hen is. De therapie is in het begin soms korte tijd even moeilijk. Dan moet je door de zure appel heen bijten. Maar jongeren merken vaak heel snel dat de therapie hen helpt. Dit geeft hen de motivatie om door te zetten. EMDR-therapie  zorgt vaak na één keer al voor verbetering.

Ruimte in je hoofd voor leuke dingen
Jongeren vinden het fijn als ze merken dat hun hoofd niet meer zo vol zit en dat ze weer ruimte en energie hebben om de gewone dagelijkse dingen te doen. Ze voelen vaak verbetering in een heleboel opzichten. Het naar schoolgaan, het omgaan met leeftijdsgenoten, hun stemming en het slapen gaat vaak allemaal weer beter na de therapie.