Naar de Eleos website
ambulante zorg deeltijdbehandeling preventie & dienstverlening
 

Wat is autisme?


Als je een vorm van autisme hebt, voel je je vaak anders dan anderen. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om met anderen contact te maken en met hen een gesprek te voeren.

Niet snappen
Je snapt vaak niet wat anderen bedoelen en kunt je moeilijk voorstellen hoe anderen zich voelen. Soms begrijp je ook hun humor niet. Maar andere mensen begrijpen jou ook vaak niet goed. Dat kan heel frustrerend zijn. Je kunt je er verdrietig en eenzaam door voelen.

Wat hoort er bij autisme?
De meeste mensen met autisme denken anders dan andere mensen. Alle informatie die binnenkomt via wat je hoort, ziet, voelt, proeft en ruikt, wordt anders in je hersenen verwerkt. Je kan bijvoorbeeld veel meer last hebben van bepaalde geluiden dan anderen. Of je richt je aandacht heel erg op details.
Hierdoor duurt het langer voordat je door hebt wat er in een situatie precies aan de hand is.

Structuur
Het kan zijn dat je het prettig vindt als dingen op dezelfde manier gaan. Je vindt het fijn als je van te voren duidelijk weet wat er gaat gebeuren. Je kunt overstuur raken als er iets onverwachts gebeurt.

Ik snap het niet 
Als je een vorm van autisme hebt, vind je het op school vaak moeilijk om aansluiting te vinden bij klasgenoten. Jongeren met een vorm van autisme hebben vaak last van drukte in de klas en moeite om zich te concentreren. Ze vinden het ingewikkeld om hun tijd en energie te verdelen over alle vakken. Vaak hebben ze hulp nodig bij plannen en overzicht houden.

Anders
Als je autisme hebt, denk je vaak anders dan anderen. Hierdoor komt het soms voor dat je fouten maakt in je toetsen op school, omdat je de vraag anders opvat. Ook thuis heb je vaak meer problemen, bijvoorbeeld omdat je ouders en broers en zussen je niet begrijpen. Dit kan ervoor zorgen dat er meer ruzie is. Jij vindt het vooral fijn als dingen thuis op dezelfde manier gaan. Als dit niet zo is, is het voor jou lastig om om te schakelen.

Hoe kan Eleos mij helpen?

Autisme is niet te genezen. Dat betekent dat we er met de behandeling niet voor kunnen zorgen dat je autisme weggaat. Wel kunnen we je leren hoe je er het beste mee om kan gaan. Je leert bijvoorbeeld hoe je kunt reageren in contact met klasgenootjes en wat je kunt doen als je heel veel drukte in je hoofd hebt. Of wat je kunt doen als anderen jou niet begrijpen of als jij hen niet begrijpt. We leren je hoe je aan anderen kunt uitleggen wat autisme voor jou inhoudt. Dan kunnen zij rekening met je houden en voel jij je meer begrepen.

Door de behandeling leren je ouders en school ook beter wat jij nodig hebt, omdat ze je beter begrijpen. Ze geven je bijvoorbeeld duidelijkere opdrachten. Of ze houden er rekening mee dat jij meer moeite hebt om met onverwachte dingen om te gaan.

Doordat je jezelf beter begrijpt en anderen jou ook, krijg je meer zelfvertrouwen. Ook voel je je vaak minder verdrietig, eenzaam en boos.