Naar de Eleos website
ambulante zorg deeltijdbehandeling preventie & dienstverlening
 

Wat is angst?

Sommige jongeren hebben last van angst. Dat is heel vervelend. Angst voel je vaak in je lichaam. Je hebt buikpijn of hoofdpijn. Het kan ook zijn dat je hart gaat bonzen of dat je handen trillen. Angst zit ook in je hoofd, in de manier waarop je denkt. Je bent bang voor nare gebeurtenissen die zullen komen of je durft dingen niet omdat je bang bent dat het fout gaat.

Gezond
Angst is op zich een normaal verschijnsel. Gelukkig zijn we bang voor leeuwen. Stel dat je niet zou maken dat je wegkomt, dan zou het niet goed aflopen. Angst beschermt ons dus normaal gesproken voor gevaar en pijn.

Angst ontwikkelen
Bij sommige jongeren ontstaat er een angstreactie op een situatie die eigenlijk niet zo erg gevaarlijk (meer) is. Dit kan komen doordat je iets hebt meegemaakt of omdat je gevoelig bent voor het ontwikkelen van angst. Stel dat je een keer bent uitgelachen door een klasgenoot bij het houden van je spreekbeurt. Dan kun je voor de volgende spreekbeurt ook erg angstig worden.

Uitlachen
Sommige jongeren worden zo bang om uitgelachen te worden, dat ze zich in allerlei situaties met andere mensen angstig gaan voelen. Je krijgt dan sociale angst. Een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld, geeft je dan heel veel spanning.

Soorten angst
Andere vormen van angst zijn angst voor dieren, zoals honden, wespen of spinnen of andere dingen. We noemen dat een fobie. Het kan ook zijn dat je voor verschillende dingen tegelijk bang bent. Bang voor inbrekers, oorlog, onweer, ziekten, enzovoorts. We noemen dat gegeneraliseerde angst. Dat betekent dat je angst over heel veel dingen tegelijk gaat en dat je eigenlijk de hele dag door je bang voelt en veel piekert. 

Speciale situaties
Sommige jongeren voelen zich altijd angstig, andere jongeren hebben alleen last van hun angst in speciale situaties, bijvoorbeeld alleen op school of alleen ’s avonds en ‘s nachts.

 

Hoe kan Eleos mij helpen?

Veel jongeren vinden het lastig om de stap naar Eleos te maken. Sommige jongeren schamen zich. Dat is wel begrijpelijk, maar niet nodig. Er zijn in Nederland heel veel mensen met angst. Het is juist dapper als je gaat werken aan het verminderen van je angst. Als je situaties blijft vermijden wordt het vaak steeds moeilijker om de stap weer te zetten om de situatie waar je zo angstig voor bent weer aan te gaan!

Leer je angst begrijpen
Als de therapiegesprekken starten vinden de jongeren het meestal erg fijn dat iemand hen begrijpt en dat er iets te doen is aan hun angst. Je gaat beter begrijpen hoe je angst in elkaar zit en ook ga je begrijpen hoe je angst kan verminderen. Het werken aan het verminderen van angst is een hele klus. Je moet je er echt voor inzetten en ook oefenen met dingen waar je juist bang voor bent. Je therapeut zal steeds met jou kijken wat je aankunt, zodat het je gaat lukken. Als door de therapie de angst gaat zakken is dat een mooie beloning voor je inzet. Je zult dan merken dat je een vrolijker humeur krijgt en meer energie hebt voor andere dingen in het leven, omdat een hoop van je energie niet meer naar de angst gaat. Doordat dingen je weer lukken, zal je zelfvertrouwen toenemen.

Voorkomen
Aan het einde van de behandeling leer je hoe je kunt proberen te voorkomen dat de angst terugkomt. Daarna neem je afscheid en waarschijnlijk ben je dan blij dat je aan de behandeling bent begonnen,  omdat je er sterker door bent geworden!

Websites